Termeni si condiţii de utilizare

Termeni si condiţii de utilizare a platformei eportal.primariacraiova.ro a Primariei Muncipiului Craiova

 1. DESPRE APLICAŢIE

Platforma integrată eportal.primariacraiova.ro este o platformă web dezvoltată în cadrul proiectului “A.R.C.A., Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI”. Platforma pune la dispoziţia cetăţenilor o serie de servicii electronice care tratează electronic cererile cetăţenilor venite către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, fiind disponibilă pentru toţi utilizatorii de dispozitive electronice, cu acces la servicii de internet.

 1. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCŢIONARE

Prin folosirea platformei eportal.primariacraiova.ro acceptaţi aceşti Termeni şi condiţii de utilizare. Municipiul Craiova poate să modifice aceşti Termeni şi condiţii de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării platformei eportal.primariacraiova.ro, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni şi condiţii, sunteţi de acord să acceptaţi acele schimbări.

 1. SCOPUL PLATFORMEI ŞI SOLICITĂRII DE DATE PERSONALE

Platforma eportal.primariacraiova.ro va asigura un nou canal de comunicaţie, modern şi rapid între cetăţeni şi diversele departamante din cadrul Primăriei Municipiului Craiova în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor acestora. De aceea, este indispensabilă identificarea cât mai precisă a detaliilor solicitării depuse şi a persoanei care transmite informaţiile. În acest sens, se pot identifica două tipuri de date ce intră sub incidenţa datelor personale:

 1. Date de acces în aplicaţie, necesare identificării corecte a utilizatorului - nume, prenume, e-mail, telefon, CI, CNP/CUI, adresa
 2. Date culese prin completarea demersurilor, precum: datele de identificare, Domeniul de activitate, Caracteristici, detalii referitoare la bunurile proprietate privată, Fişiere in diferite formate, ce pot fi adăugate în cadrul demersurilor

Utilizatorul va lua la cunoştinţă natura datelor solicitate în momentul utilizării aplicaţiei.

 1. UTILIZATORII DATELOR

Utilizatorii informaţiilor şi datelor primite sunt departamente din cadrul primăriei în scopul identificării corecte a problemei, precum şi rezolvării corespunzătoare a solicitării depuse. Momentan nu este prevăzut schimbul de date cu ţări terţe sau organizaţii internaţionale, însă acesta poate interveni într-o etapă ulterioară, în cazul integrării aplicaţiei cu alte aplicaţii, cum ar fi aplicaţiile majore de social media.

 1. PĂSTRAREA DATELOR

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat iniţial, inclusiv în vederea constituirii unei arhive, de natură a îmbunătăţi calitatea serviciilor locale.

 1. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAŢIEI ŞI CATEGORII DE UTILIZATORI

Platforma eportal.primariacraiova.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, care au cunoştinţele şi posibilitatea de a utiliza dispozitive electronice şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii detaliilor completate în solicitare. Transmiterea de mesaje eronate, răuvoitoare, obscene poate conduce la suspendarea dreptului de acces în platformă. Alte categorii de persoane pot utiliza modalităţile clasice de contact cu departamentele municipalității, afișate pe www.primariacraiova.ro.

 1. CONFIDENŢIALITATE SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL                      

În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, Municipiul Craiova colectează şi prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a platformei eportal.primariacraiova.ro care cuprinde atât secţiuni publice de informare cât şi secţiuni securizate de interacţiune online la adresa relatiicupublicul@primariacraiova.ro. Orice informaţie pusă la dispoziţie de către dumneavoastră, colectată, prelucrată, transmisă de către municipiul Craiova atunci când folosiţi platforma eportal.primariacraiova.ro. este supusă Politicii de Confidenţialitate a eportal.primariacraiova.ro, inclusă acestor Termeni şi condiţii de utilizare. Platforma eportal.primariacraiova.ro colectează, prelucrează şi stochează informaţii cu caracter personal (provenite din conturile prin care dvs vă autentificaţi pentru a avea acces la platformă, precum nume, prenume, telefon e-mail), precum şi informaţiile completate în cadrul demersurilor depuse.

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei şi furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aţi fost informat şi v-aţi exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca platforma eportal.primariacraiova.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal. Platforma eportal.primariacraiova.ro asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi. Platforma eportal.primariacraiova.ro prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către dumneavoastră cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare. Potrivit Regulamentului UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, municipiul Craiova este obligat să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau o altă persoană, cu respectarea măsurilor organizatorice şi tehnice de securitate şi în scopul comunicat. De câte ori este posibil, se vor utiliza date anonimizate şi statistice despre accesarea şi performanţa aplicaţiei, incidente de securitate, activităţi maliţioase, etc. eportal.primariacraiova.ro nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea datelor transmise sau neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

 1. OBLIGAŢII ÎN PRIVINŢA PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, municipiul Craiova are obligaţia legală de a asigura:

 1. Stocarea sau transferarea datelor personale doar în servere locale, în cadrul Uniunii Europene, sau exclusiv către furnizorii de servicii din SUA certificaţi în cadrul EU-US Privacy Shield.
 2. Inventarierea datelor cu caracter personal şi colaborarea exclusivă cu furnizorii de servicii care respectă la rândul lor rigorile GDPR. 
 3. Păstrarea unei evidenţe a activităţilor de prelucrare a datelor personale În conformitate cu Regulamentul UE 679/ 2016) şi Deciziei ANSPDCP nr.99/ 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Municipiul Craiova are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării şi completării formularelor de înregistrare disponibile în aplicaţia Servicii electronice.
 4. Securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal În acest sens, se vor depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea aplicaţiei de către utilizatori în condiţii maximă securitate şi confidenţialitate, existând măsuri adecvate de asigurare a unui nivel de securitate cospunzator riscurilor, incluzând pseudonimizarea, criptarea, capacitatea de a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor, capacitatea de a restabili integritatea datelor în cazul unor incidente de natură fizică sau tehnică. Conform procedurii de notificare în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal, sesizarea unui astfel de eveniment se va face prin cerere către responsabilul cu protecția datelor la nivelul instituției, la adresa de email: controlintern@primariacraiova.ro sau printr-o plângere în atenţia autorităţii de supraveghere ANSPDCP.

 

 1. DREPTURILE DVS. ASUPRA DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Municipiul Craiova are obligaţia legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului General (GDPR) 679/2016, art.15-22, cele mai importante fiind:

 • Dreptul de informare şi acces la date cu caracter personal, prin care aveţi dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • Dreptul la rectificare, prin care aveţi dreptul să ne cereţi să le corectăm sau să modificăm datele dvs. personale incorecte
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), prin care puteţi să ne solicitaţi ştergerea datelor dvs. cu caracter personal în caz că datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau pur şi simplu nu mai doriţi să vă aflaţi în baza noastră de date
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor, prin care puteţi să vă opuneţi folosirii datelor dvs. personale, cu posibilitatea de dezabonare, anulare sau revocare a calităţii dobândite prin înregistrare
 • Dreptul la portabilitatea datelor, prin care aveţi dreptul să ne solicitaţi să vă punem la dispoziţie datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm cu consimţământul dvs, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la a vă opune proceselor automatizate de luare a deciziilor pe baza informaţiilor dvs. cu caracter personal, dacă ne-aţi dat acordul în acest sens; aveţi dreptul de a vă opune la astfel de decizii automate şi să solicitaţi ca decizia să fie luată de o persoană.
 • Dreptul de a depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Vă puteţi exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise online la adresa controlintern@primariacraiova.ro şi/sau telefonic la numărul de telefon 0251416235, int. 383.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Municipiul Craiova şi/sau licenţiatorii săi sunt unicii proprietari ai platformei eportal.primariacraiova.ro Craiova, ceea ce include orice software, domeniu şi conţinut pus la dispoziţie prin intermediul aplicaţiei, site-ului sau paginilor de Social Media. eportal.primariacraiova.ro este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale şi necomerciale, iar eportal.primariacraiova.ro va acorda o licenţă limitată în acest sens. Portalul de servicii eportal.primariacraiova.ro, grafica, logo-urile, imaginile şi numele serviciilor legate de platforma eportal.primariacraiova.ro sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Primăriei Municipiului Craiova. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Craiova. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Municipiului Craiova şi apar în platforma eportal.primariacraiova.ro, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot fi sau nu asociaţi cu eportal.primariacraiova.ro.

 1. UTILIZAREA APLICAŢIEI

Prin folosirea platformei eportal.primariacraiova.ro, sunteţi de acord să nu încărcaţi, postaţi, trimiteţi e-mail sau transmiteţi orice material ce conţine viruşi sau alte coduri de computer, fişiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicaţie asociat cu platforma eportal.primariacraiova.ro. De asemenea, vă angajaţi să nu aveţi tentative de acces neautorizat în zone ale serverelor sau reţelelor ce au legătură cu zona nepublică a platformei eportal.primariacraiova.ro. De asemenea, sunteţi de acord să nu:

 1. pretindeţi că sunteţi altă persoană în timp ce folosiţi platforma eportal.primariacraiova.ro;
 2. folosiţi platforma eportal.primariacraiova.ro în scopuri ilegale;
 3. copiaţi, revindeţi sau exportaţi conceptul, informaţiile şi software-ul asociat cu platforma eportal.primariacraiova.ro.

Eportal.primariacraiova.ro nu promovează şi nu recomandă sau tolerează folosirea aplicaţiei în timpul activităţilor care ar putea pune viaţa utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteţi de acord să nu utilizaţi platforma eportal.primariacraiova.ro în timpul desfăşurării unor astfel de activităţi, licenţiatorii eportal.primariacraiova.ro nefiind responsabili pentru utilizarea aplicaţiei în astfel de condiţii, caz în care, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

 1. SITE-URI ALE TERŢILOR

Platforma eportal.primariacraiova.ro poate conţine link-uri către site-urile web/aplicaţiile unor părţi terţe sau programe ce nu sunt controlate de către licenţiatori sau asociate cu Servicii electronice Craiova. Municipiul Craiova nu este responsabil pentru conţinutul, ofertele sau politicile de confidenţialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relaţia dumneavoastră cu site-urile părţilor terţe se desfăşoară doar între dumneavoastră şi respectivele părţi terţe.

 1. COSTURILE DE UTILIZARE ALE PLATFORMEI EPORTAL.PRIMARIACRAIOVA.RO CRAIOVA

Municipiul Craiova vă pune la dispoziţie platforma eportal.primariacraiova.ro în mod gratuit. Primăria Municipiului Craiova, prin platforma eportal.primariacraiova.ro, nu este responsabilă de percepţia unor costuri suplimentare atunci când utilizaţi eportal.primariacraiova.ro. În cazul în care întâmpinaţi o astfel de problemă, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca platforma eportal.primariacraiova.ro să nu fie accesibilă în unele ţări, acest lucru depinzând de compatibilitatea platformei eportal.primariacraiova.ro cu alte reţele străine.

 1. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR PUSE LA DISPOZIŢIE                                                 

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a platformei eportal.primariacraiova.ro, sunteţi de acord ca eportal.primariacraiova.ro să utilizeze orice comentarii, fotografii ataşate, informaţii sau idei conţinute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteţi către Servicii electronice Craiova, fără nicio compensaţie, recunoaştere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producţia, produsele şi serviciile de promovare precum şi crearea sau îmbunătăţirea platformei eportal.primariacraiova.ro sau a altor produse şi servicii.

 1. GARANŢIE ŞI RĂSPUNDERE      

Municipiul Craiova furnizează platforma eportal.primariacraiova.ro ca atare şi fără nicio condiţie expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Craiova nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul platformei eportal.primariacraiova.ro, orice defecţiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul platformei eportal.primariacraiova.ro, orice pierdere sau defecţiune ce reiese din utilizarea platformei eportal.primariacraiova.ro, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil, sau orice manieră de a utiliza platforma eportal.primariacraiova.ro Craiova de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Craiova îşi rezervă dreptul de a furniza platforma eportal.primariacraiova.ro la discreţia sa. Municipiul Craiova, asociaţii, administratorii, reprezentanţii, angajaţii (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea, sau orice prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce reies din utilizarea sau au legătură cu platforma eportal.primariacraiova.ro, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menţionată sau nu.

 1. RECLAMAŢII

Prin agrearea acestor termeni şi condiţii sunteţi de acord că orice reclamaţie, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare şi incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamaţii echitabile) între dumneavoastră şi Municipiul Craiova, în legătură cu platforma eportal.primariacraiova.ro, ce reies sau au legătură cu utilizarea sau cu aceşti Termeni şi condiţii de utilizare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, se transmit online şi/sau la adresa poştală Str. Targului nr. 26 Craiova,. Relaţia ce rezultă din aceşti Termeni şi condiţii de utilizare, platforma Servicii electronice Craiova, publicitatea eportal.primariacraiova.ro sau orice activitate legată de acestea, vor fi guvernate şi rezolvate în conformitate cu legile din România, competenţa de soluţionare aparţinând instanţelor din Craiova.

 1. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENŢIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, trimiterea de solicitări false, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afişarea de anunţuri sau mesaje publicitare, precum şi proferarea de jigniri, trivialităţi şi injurii aduse unor persoane, care au scris un comentariu, sau oferă răspunsurile de specialitate pe platforma eportal.primariacraiova.ro, vor fi sancţionate prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza aplicaţia.

 1. GENERALITĂŢI

În cazul în care orice prevedere conţinută în aceşti Termeni şi condiţii de utilizare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referinţă şi nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secţiuni. Incapacitatea Municipiului Craiova de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni şi condiţii de utilizare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

 1. CONT DE ACCES

Platforma este disponibilă pentru toţi cetăţenii, utilizatori de dispozitive electronice (calculator, laptop, tabletă, smartphone) care doresc să beneficieze de serviciile publice municipale, fără a de deplasa la sediul primăriei. Modalităţi de accesare a platformei: unele servicii sunt accesibile doar funizând o adresă de email validă, pentru altele se solicită crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, telefon, CI. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dvs. în vederea transmiterii statusului aferent solicitărilor transmise şi a modului de soluţionare a acestora.

 1. CONTACTATI-NE

În cazul în care aveţi întrebări referitoare la aceşti Termeni şi condiţii de utilizare sau la descărcarea şi/sau folosirea platformei eportal.primariacraiova.ro, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de e-mail: informatica@primariacraiova.ro.